SATJA – PRAVDIVOSŤ (jama a nijama)

26. júla 2017by jogastudio
IMG_20150602_054145-1280x1280.jpg

JAMA – Satja – pravdivosť

Druhým princípom, ktorý je súčasťou jamy a nijamy, po ahimse-neubližovaní je pravdivosť, vyvarovanie sa klamania.

Každý z nás v skutočnosti túži po pravde a každým odklonením sa od pravdy sa vzďaľujeme sami sebe, nabaľujeme na seba závoje nečistoty, ktorých sa skôr či neskôr aj tak budeme musieť zbaviť. Tak prečo nezačať hneď. Neklamať znamená žiť v pravde. Hovoriť to, čo si myslíme. Žiť tak, aby myšlienka, slovo a čin boli v jednote.

Mnohí z nás sa malými či veľkými klamstvami zdanlivo snažíme získať benefity v živote. Zdanlivo! Život je nestály, život je neustála zmena a nič, čo je nadobudnuté na materiálnej úrovni nepretrvá. A preto ani nemá zmysel získavať čokoľvek v živote cez klamstvo. Cez klamstvá chceme získať obohatenie na materiálnej úrovni, získať moc nad inými. Len pokiaľ sme pravdiví, skutočne získavame. V skutočnosti najväčšiu moc má pravda, a pravda je ukrytá hlboko v nás.

Nasledovať satju znamená neklamať v myšlienkach, neklamať slovom a byť pravdivý v činoch. Znamená to nasledovať univerzálnu pravdu.

Musím spomenúť nádherný príbeh Swamiho Ramu, ktorý sa udial v Indii.  Keď Swami Rama cestoval so svojim učiteľom, zastavil ich prednosta stanice a žiadal o cvičenie, ktoré by mohol praktizovať. Jeho učiteľ mu poradil, nech po dobu troch mesiacov hovorí pravdu. Mnoho zamestnancov stanice bralo úplatky a tento muž sa rozhodol od tej chvíle hovoriť pravdu a nebrať úplatky. V priebehu 30 dní, kým žil v pravde, ho opustila žena s dieťaťom, a skončil vo väzení za branie úplatkov. Ako jediný totiž hovoril pravdu  a priznal to. Ostatní boli prepustení. Na súde bol bez obhajcu a sudca sa ho pýtal, prečo nemá obhajcu. Muž povedal, že ho nepotrebuje, že im povie celú pravdu a je mu jedno ako to dopadne, aj keď ho zavrú na 100 rokov, bude hovoriť pravdu. Priznal sa, že aj on bral úplatky, ale potom stretol svätca, ktorý mu poradil praktizovať princíp pravdivosti. A odvtedy hovorí len pravdu. Sudca sa pýtal na toho svätca a zistil, že aj on je jeho žiakom. Povedal mužovi, že je na správnej ceste a oslobodil ho. A keď mužovi skončila trojmesačná lehota, bol mu doručený list, v ktorom mu bola vyplatená kompenzácia za zhabané pozemky jeho otca o ktorých ani netušil, v sume milión rupií (okolo 100.000 eur). Zavŕšil tri mesiace pravdovravnosti a získal veľkú odmenu. Manželka sa k nemu chcela vrátiť, ale on povedal nie. Chcel zistiť, čo sa stane ak nebude klamať po celý zvyšok svojho života.

Pravda je najvyšší cieľ ľudského života.