PREKÁŽKY NA DUCHOVNEJ CESTE.

10. mája 2019by jogastudio
spirit.jpg
Mnohí jógini to poznajú. Objavením jógy v ich živote vznikne aj prvotný ošiaľ, istá vášeň k joge. Cítia sa neskutočne uspokojení a požehnaní a niet lepšej veci na svete. Ako povedal český jógin Dalibor Štedroňský vtipne a s nadhľadom: „Jóga do každej rodiny.“ Ale tam, kde je vášeň, je aj rozptýlenie mysle. Pre niektorých jogínov je ich život s jógou úžasný, krásny a harmonický. On v skutočnosti taký aj je, ak si prestaneme všímať hlbšie procesy a zabudneme sa na určitom stupni. Lebo posúvanie hraníc je bolestivý proces a prerod k vyššiemu je vždy chaotický, až kým si zase chvíľku nehovieme na tej úrovni harmónie, ktorú sme dosiahli, a pravdaže môžeme tam ostať a hovieť si, alebo ideme vyššie a to znamená znovu zrúcať to staré, čoho známkou je opäť stav, ktorý sa nejaví ako príjemný, ale na našej ceste je veľmi prospešný. Ak sme skutoční adepti hľadajúci pravdu, vždy každé “slnečné“ obdobie vystrieda aj obdobie, ktoré s tým príjemným veľa spoločného nemá. Je to prirodzený proces a je nutné byť v strehu, lebo aj na duchovnej ceste na nás číha deväť nepriateľov, ktorých odporúčam poznať a akonáhle ich rozpoznáme, môžeme a vieme sa s nimi popasovať. Prekážok v jóge, alebo na akejkoľvek duchovnej ceste je deväť a v sanskrte sa nazývajú ANTARAJA. Tieto prekážky sa môžu prejavovať na fyzickej úrovni, mentálnej, intelektuálnej a na úrovni spirituálnej.
 
Na fyzickej úrovni sú to:
VJÁDHI – Choroba
STJÁNA – Apatia, nečinnosť
 
CHOROBA nás môže na malú chvíľu, ale aj na dlhšiu, v našej praxi zastaviť. Je dôsledkom nerovnováhy dóš podľa ájurvédy. Mnohokrát je choroba požehnaním, lebo nás prinúti zastaviť sa a znovu usmerniť svoj život. Pravidelnou postupnou praxou sa časom telo prečistí. Mnoho ľudí vynecháva svoju prax kvôli chorobe, pretože si myslia, že je nutné podať tam nejaký výkon, neuvedomujúc si, že cvičenie ásan je liečenie tela. Vždy je nutné prispôsobiť svoju prax danému stavu a je lepšie z dlhodobého hľadiska spraviť napríklad aspoň dve jednoduché ásany, v ktorých telo predýchame, ako vôbec nič. Sú však choroby pri ktorých sa cvičiť ásany neodporúča a tam je dôležité zamyslieť sa nad dôvodom, prečo nás to na chvíľu zastavilo a kam smeruje náš život. Pre mnohých je však choroba dôvodom, prečo necvičiť a tam je nutné správne posúdiť, či je nejaká prax (akákoľvek) možná, alebo nie. Ak nie je možné cvičiť, stále je možné meditovať a pozorovať svoju myseľ.
APATIA A NEČINNOSŤ sa prejavuje tak, že sa nám napríklad nechce ráno vstať, nechce sa nám postaviť na podložku, poprípade svoju prax stále odkladáme. Môže sa to prejaviť ako nápad, ktorý nezrealizujeme, lebo si myslíme, že to nedokážeme, alebo sa nám ho nechce zrealizovať. Takto mrháme svojim potenciálom.
 
Na mentálnej úrovni sú to:
SAMSÁJA – Pochybnosti
PRAMÁDA – Nedostatok vytrvalosti
ÁLASJA – Nedostatok úsilia, lenivosť
AVIRATI – Zmyselnosť, nedostatok kontroly nad zmyslovými pôžitkami
 
POCHYBNOSTI sa môžu prejaviť ako pochybovanie v metódu, ktorú robíme ako svoju duchovnú prax. Môžeme začať uvažovať o tom, prečo to všetko robíme, na čo je to dobré, alebo stratíme vieru v svojho učiteľa, pochybujeme o ňom. Toto všetko nás na ceste oslabuje, strácame vytrvalosť. Váhame, nemáme dostatočnú silu na vlastný rozvoj. Vzdialili sme sa od cieľa, po ktorom v hĺbke duše stále bažíme. Môžeme sa tomu vyhnúť neustálym pozorovaním mysle a všímavosťou. Ak včas rozpoznáme, že ide o pochybnosti, náprava je možná.
Ak máme NEDOSTATOK VYTRVALOSTI, pravdepodobne je to dôsledok toho, že sa dostatočne nevenujeme svojej praxi, neustále si hľadáme výhovorky na to, aby sme sa jej venovali, popierame a znehodnocujeme svoju prax, ale aj prax iných. Jemne súvisí s lenivosťou. Nemáme dostatočnú motiváciu a neustále sme rozptyľovaní svojím prostredím na hmotnej úrovni. S postojom: “Veď svet ponúka toľko dobrých vecí, prečo by sme mali stráviť čas na podložke, alebo na meditačnom vankúši.“
LENIVOSŤ je o prílišnej prevahe tamas princípu. Nechce sa nám rozložiť podložku, alebo skoro ráno vstať, lebo je tam istá letargia a ťažoba, ktorá nás ťahá k zemi. Mnohokrát stačí len malé nakopnutie alebo aj zmena stravy. Tamasická strava a tamasické fungovanie v živote nás časom ťahá do lenivosti. Je nutné neustále byť v strehu, v bdelosti. Zmena stravovania a práca na sebadisciplíne nám pomôžu. Lenivosť je však bežný fenomén dnešnej spoločnosti, neustále hľadáme len rozptýlenie mysle a ak máme vykonať nejakú väčšiu prácu, hoci aj pre svoj duchovný rozvoj, tak sa nám do toho nechce. Preto len málo skutočných jogínov vytrvá.
ZMYSLOVÉ POŽITKY – mnoho vecí v materiálnej oblasti, ako je jedlo, oblečenie, cestovanie, to je to čo nás neustále odďaľuje od našej vlastnej praxe. Dokonca aj „jogové“ pôžitky, ako je prílišná záľuba v organizovaní rôznych jogových udalostí, ak je na nich prílišné lipnutie, nás odďaľuje od našej vlastnej praxe. Radšej sa venujeme hromadeniu aj keď prostredníctvom jogových učení, akoby sme sa venovali vlastnej praxi. Čo však chceme ďalej odovzdávať, ak nemáme vlastný rozvoj.
 
Intelektuálna úroveň:
BHRANTI DARŠANA – Neporozumenie, nesprávne posúdenie
 
NESPRÁVNE POSÚDENIE. Mnohokrát s tým súvisí, ak máme nesprávny motív, čo je v dnešnej dobe veľmi častý jav. Napríklad cvičíme jogu, pretože je to momentálne moderné, alebo preto, že ju cvičí aj kamoška. Tu je zablokované naše čisté videnie, čo nám vlastne joga skutočne môže ponúknuť. My ju však vnímame len povrchne, ako zdroj rozptýlenia mysle a jogu mnohokrát časom vystrieda iné cvičenie, alebo duchovný smer, ktorý je práve v móde.
 
Spirituálna úroveň:
ALABHDA BHÚMIKATVA – Neschopnosť dosiahnuť akýkoľvek jogový stav
ANAVASTHITATVÁNI – Neschopnosť udržať akýkoľvek jogový stav, alebo stav mysle
 
Pokiaľ je pre nás ťažké prekonať pochybnosti o sebe, že nie sme schopní niečo dokázať, hovoríme o ANAVASTHITATVÁNI. Mnohokrát súvisí s ostatnými prekážkami. Ak nemáme dostatok jógovej praxe a nepracujeme na očistení našich neduhov. Každodennou praxou však veľmi ľahko odbúrame túto prekážku.
NESCHOPNOSŤ UDRŽAŤ SI AKÝKOĽVEK JÓGOVÝ STAV je poslednou prekážkou na ceste. Mnoho jóginov, ktorí aj dosiahli vyššiu úroveň, padá späť, práve pre nedostatočnú kontrolu mysle. Je to aj vtedy, keď sa vo veľkej miere ešte vo svete prejavuje ego, ktoré je silné. Nedostatočná kontrola nad tým všetkým
sa prejavuje ako prekážka, ktorú musíme čo najskôr odstrániť. Je možné zbaviť sa všetkých týchto prekážok na duchovnej ceste, na to však potrebujeme správny odhad, správnu súdnosť, ale hlavne dostatočnú všímavosť, aby sme boli schopní rozpoznať ich. Ak ich rozpoznáme, dokážeme s nimi aj správne pracovať.
J.D.