Vítame Vás

ÓM

“Keď sa mi dostala do ruky prvá kniha o jóge a ja som v nej videla obrázky rôznych krkolomných polôh, ihneď som sa do nej zamilovala a zaumienila som si, že aj mne sa podarí raz dosiahnuť také pozície. Stala som sa samoukom, keďže na Slovensku pred desiatimi rokmi neboli až také možnosti, čo sa týka výučby jógy. V mojom vnútri prevažovala čistá vôľa niečo dosiahnuť. Rokmi a skúsenosťami sa táto vôľa premenila na pokoru, vďaka ktorej som cítila potrebu vyhľadať učiteľov jógy a overiť si svoje skúsenosti so skúsenosťami týchto, pre mňa, „veľkých ľudí“. Čím viac poznatkov o jóge mám, tým viac cítim, že ešte stále sa mám čo učiť. Napriek tomu je niekde vo mne potreba podeliť sa o ne s ostatnými bytosťami, aby vo svojom vnútri vytvorili harmóniu a vysielali lásku a hlavne poznali pravdu o sebe. Jóga nie je len o fyzickom cvičení. Jógové pozície sú však začiatkom priblíženia sa k dokonalosti.” Jana Dúžiková

DD Joga Studio funguje od r.2010 a je založené s láskou Vladimírom Denkóczym a Janou Dúžikovou pre všetkých ľudí, ktorí chcú napredovať na duchovnej úrovni. Je to komorné rodinné štúdio, kde učiteľom záleží na tom, aby každý žiak dostal osobitnú pozornosť.

Písaním o jóge sa však ďaleko nedostaneme, preto je dôležitá disciplína a vôľa v cvičení, ale hlavne samotné pravidelné cvičenie. Preto neváhajte, a príďte si do nášho jógového štúdia vyskúšať aké to je, cítiť sa uvoľnene a zrelaxovane, ale zároveň byť plný vnútornej energie a sily.

Na cvičenie Vám stačí len veľmi pohodlné oblečenie. Cvičí sa vždy s prázdnym žalúdkom (aspoň 2 až 3 hodiny pred cvičením nejesť), bez hodiniek, okuliarov a šperkov.

ŽIADAME PRAKTIZUJÚCICH CHODIŤ VČAS NA HODINY!!! KAŽDÝ NESKORÝ PRÍCHOD RUŠÍ OSTATNÝCH Z MEDITÁCIE. ĎAKUJEME.

PONÚKAME AJ INDIVIDUÁLNE HODINY JOGY PRE MENŠIE SKUPINY v rámci neobsadených hodín v DD Joga Studiu, alebo mimo nášho stúdia. Bližšie info na 0905 390 174.