ASTEJA – NEKRADNUTIE (jama a nijama)

26. júla 2017by jogastudio
IMG_20150428_080752-1280x1280.jpg

JAMA – Asteja

 

Asteja je princíp vyvarovania sa kradnutia. Kradnúť znamená osvojiť si niečo, čo mi nebolo dané alebo darované. Všetko, čo v živote dostaneme, či na hmotnej, alebo nehmotnej úrovni je otázka našej karmy. Karma je čin. Každý čin, ktorý vo svojom živote vykonáme je semienko, ktoré zasadíme, a z ktorého vyrastú plody našej práce. Žiaden krok, ktorý urobíme vo svojom živote nezostane zabudnutý, je večne zapísaný v kronike akáša a čaká na svoje dozretie, až kým nedôjde k jeho naplneniu. A tak sú naplnené všetky naše činy, až kým neprekonáme svoju karmu duchovne realizovaným životom.

Ak si budeme privlastňovať veci, ktoré nám nepatria, skôr či neskôr (a to je otázka karmy) budeme o ne prichádzať, budeme strácať a ochudobníme sa, na hmotnej, ale aj duchovnej úrovni. Svoje vedomie budeme fixovať na hmotu, na svoju chudobu a nikdy nebudeme mať dosť. A mája (ilúzia) bude mať na nás veľký vplyv, z ktorého sa ťažko vymaníme, lebo naše vedomie bude zastreté. Nedodržiavaním asteji, ale aj iných princípov, sa stále viac a viac zahaľujeme závojmi nevedomosti, a naše bytie sa stáva utrpením, hoci aj nevedomým. Dodržiavaním princípov, a teda aj princípu nekradnutia sa očisťujeme a pochopíme, že naopak práve dávaním a vzdávaním sa vecí, dostávame omnoho viac. Samozrejme pointou nie je to, aby sme sa niečoho vzdali preto, že za to niečo dostaneme. Toto nie je správne nasledovanie jamy a nijamy. Je to

Vyvarujeme sa teda kradnutiu vecí hmotných, vecí, ktoré nám neboli dané a nepatria nám, ale vyvarujeme sa aj privlastňovaniu si vecí na duchovnej úrovni. Neprivlastňujme si myšlienky iných, neprivlastňujme si ľudí, situácie, nekradnime duševné bohatstvo. Nekradnite „čas“ iným, neberte

NEKRADNITE! NEBERTE! NEŽIADAJTE!

NAOPAK!

DÁVAJTE!!!

Dávajte a snažte sa riadiť tým, že vo svojom živote nechcete získať odmenu za svoju prácu. Sústreďte sa na svoju prácu, dávajme do nej svoje srdce. Robte len to, čo vás robí ušľachtilými, všetko ostatné je stratou času. Robte svoju prácu s vedomím, že slúžite svetu a robíte ho lepším. Robte  ju s láskou a ak odmena príde, užite si ju. Ak odmena nepríde, nič sa nezmení, lebo vašou odmenou je váš postoj k životu.